Welcome to EU NEIGHBOURS News

'EU NEIGHBOURS News' aggregates articles about the European Union and its Eastern Partners from selected media in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine.

You can search articles by country, date and topic using the search tool below.
Content is presented in the original language. You can automatically translate the articles in the language of your choice by using the Google translate function on the top right of this page.

The content of the Joint Statement has caused deep offence to the European Parliament’s Armenian counterparts in the Parliamentary Partnership Committee and beyond

Political Dialogue

Armenia, Published on: 16 June 2020

EuFoA Response to Joint Statement on the construction of a new highway between Armenia and Nagorno-Karabakh, issued by the Chair of the European Parliament’s South Caucasus Delegation, the European Parliament’s Standing Rapporteur on Armenia, and the European Parliament’s Standing Rapporteur on Azerbaijan

On Wednesday 10th June, a Joint Statement was issued by three Members of the European Parliament – Its South Caucasus Delegation Chair, MEP Marina Kaljurand, its Standing Rapporteur...


Russian expert: Azerbaijan will strengthen its position in European market

Energy

Azerbaijan, Published on: 16 June 2020

“Faced recession due to mild winter this year, the gas market has weakened more because of restrictions imposed by some countries due to the COVID-19. According to the International Energy Agency, global gas demand may decline 150 BCM or 4% in 2020; It will be the biggest decline in the history of the natural gas market,” Deputy Director of International Energy Policy and Moscow State Institute of International Relations Igbal Guliyev said.

“Despite the expectations about a gradual...


Minister: Azerbaijan ready to play critical role in implementing EU strategy

Political Dialogue, Transport

Azerbaijan, Published on: 16 June 2020

 

By Akbar Mammadov

Azerbaijan can play a critical role in the implementation of the EU strategy and is ready to assume this role, Foreign Minister Elmar Mammadyarov said at the online meeting of the Eastern Partnership (EaP) held on June 11.

Mammadyarov made this remarks while commenting on the significance of the transport-logistics system of Azerbaijan.

“On the Eastern coast of Caspian Sea, Azerbaijan holds intensive dialogue with Turkmenistan and Afghanista...


EU urges the warring parties to immediately stop the fighting and agree on the modalities of a total ceasefire

Gender issues, Justice Freedom & Security

Armenia, Published on: 16 June 2020

The reported discovery of eight mass graves around Tarhuna in northwestern Libya is profoundly disturbing.

An immediate independent investigation should be undertaken to verify these findings and bring those responsible to justice.

The EU reminds all parties to the conflict in Libya of their obligations, under international humanitarian law and international human rights law, to protect the civilians and civilian infrastructure.

EU urges the warring parties to...


EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2019

Civil Society & Local Authorities

Armenia, Published on: 16 June 2020

Respect for all human rights is a pillar of free, stable, prosperous societies and the EU is proud to be at the forefront of the universal promotion and protection of all the fundamental rights.

The 2019 Annual Report on Human Rights and Democracy in the World adopted today, clearly shows the EU’s leading role in supporting freedoms, democracy, rule of law, fair economies, women’s empowerment within its borders and all around the world. But many challenges remain, and the Coronavirus...


Vei reuși și tu! Cum UE susține afacerile femeilor în Moldova (CARDURI)

Economy and trade, Information Society, Political Dialogue

Moldova, Published on: 16 June 2020


Держсекретар США обговорив ситуацію в Україні з головами МЗС Євросоюзу

Political Dialogue

Ukraine, Published on: 15 June 2020

Про це за підсумками телеконференції повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає "Укрінформ".

"Східне партнерство було третім головним питанням сьогодні під час конференції. Ми підтвердили потужне партнерство між ЄС і США, яке залишається вирішальним, зокрема, щодо ситуації в Україні. Безумовно, ми все ще потребуємо, щоб Росія зробила свою частину справи у повному виконанні Мінських угод, і наша позиція залишається чіткою та незмінною", - наголосив Боррель.

Дипломат...


Avropa İttifaqının internet-nəşri EANA-nın AZƏRTAC-ın iştirakı ilə keçirilən vebinarı barədə xəbər yayıb

Education, Training & Research

Azerbaijan, Published on: 15 June 2020

Budapeşt, 15 iyun, AZƏRTAC

Ötən cümə günü Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının (EANA) onlayn-iclası keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, həmin iclas haqqında məlumat Avropa İttifaqının nüfuzlu internet-nəşrində yerləşdirilib.

İnformasiya portalının xəbərində (bax: https://eu-politics.jimdofree.com/promoted-content/eana) bildirilir ki, EANA-nın baş katibi Aleksandr Qiboanın moderatorluğu keçirilən vebinarda...


Лукашенко наградил посла Словакии, посетившего парад 9 мая

Information Society

Belarus, Published on: 15 June 2020

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 15 июня, сообщила пресс-служба президента.

«Посол удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Беларусью и Словакией», — отмечается в релизе.

Дипломат посетил военный парад 9 мая в Минске без консультаций со своим МИДом. 12 мая он подал в отставку. Лукашенко назвал посещение...


Human rights and democracy in the world: Council approves 2019 EU annual report

Civil Society & Local Authorities, Political Dialogue

Armenia, Published on: 15 June 2020

The Council today approved the 2019 EU annual report on human rights and democracy in the world.

The report marks the final phase of implementation of the EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019) and confirms that in 2019 the EU demonstrated once more its commitment to protect, support and promote human rights and fundamental freedoms worldwide.

However, in many parts of the world, challenges remain. Human rights defenders, journalists and media workers are...


Europa începe să îşi redeschidă frontierele, dar nu se poate vorbi de o liberă circulaţie: Tările care mai impun restricții

Mobility and migration

Moldova, Published on: 15 June 2020

Spaţiul Schengen, care cuprinde 22 de ţări din UE, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia, permite trecerea frontierelor fără controale, însă granițele au fost în mare parte închise timp de trei luni, cu excepţia traficului de bunuri şi deplasarea lucrătorilor din domeniile esenţiale.

Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, le-a cerut săptămâna trecută statelor membre ale UE să ridice controalele interne la frontieră până luni şi să permită redeschiderea...


Armenia economy minister, EU Ambassador discuss opportunities for expansion of cooperation

Economy and trade, Political Dialogue

Armenia, Published on: 15 June 2020


Україна та Австрія підписали протокол про уникнення подвійного оподаткування

Political Dialogue

Ukraine, Published on: 15 June 2020

̳íô³í ï³äïèñàâ Ïðîòîêîë ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîíâåíö³¿ ì³æ Óêðà¿íîþ òà Àâñòð³ºþ ïðî óíèêíåííÿ ïîäâ³éíîãî îïîäàòêóâàííÿ òà çàïîá³ãàííÿ ïîäàòêîâèì óõèëåííÿì ñòîñîâíî ïîäàòê³â íà äîõîäè ³ ìàéíî. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà ̳íô³íó.

Ïðîòîêîë çá³ëüøóº ñòàâêè îïîäàòêóâàííÿ äèâ³äåíä³â ç 10% äî 15% ³ â³äñîòê³â ç 2% äî 5%. Òàêîæ çá³ëüøèëèñÿ ³ ñòàâêè îïîäàòêóâàííÿ ðîÿëò³, ÿê³ âèïëà÷óþòüñÿ çà êîðèñòóâàííÿ áóäü-ÿêèì àâòîðñüêèì ïðàâîì íà íàóêîâó ðîáîòó, ïàòåíò ³ ò.ä. – ç 0% äî 5%, ³ çà...


Virtual flights with EU4Youth: Young man from Armenia implements innovative tourism project with EU support

Youth

Armenia, Published on: 15 June 2020

EU NEIGHBOURS. 23-year-old Arman Gabriyelyan, a resident of the town of Ijevan in the Tavush marz (province) of Armenia, is attempting to develop virtual tourism in his native region.

Arman hopes to organise virtual flights for tourists and other guests over the Tavush Mountains and local attractions, including the ‘Yell Extreme Park’ in the village of Yenokavan, and this innovative business idea has already sparked genuine interest. Arman is trying to implement his idea through the ‘...


Turkey blocks NATO's adoption of new Eastern Europe defense plan

Justice Freedom & Security

Armenia, Published on: 15 June 2020


Parliament's committee discuss Armenian-EU readmission agreement

Mobility and migration, Political Dialogue

Armenia, Published on: 15 June 2020


Европа снимает карантин: какую работу предлагают украинцам за рубежом

Political Dialogue

Ukraine, Published on: 15 June 2020

Из-за пандемии COVID-19 часть заробитчан потеряли работу. По оценкам правительства, за время всемирного карантина в Украину вернулись 2,2 млн наших гастарбайтеров. Но как только границу откроют, они опять уедут, прогнозируют эксперты. Какую работу предлагают украинцам за рубежом после карантина – об этом идет речь в авторской статье на...


Protestele antirasiste continuă și se extind și în Europa

Civil Society & Local Authorities, Justice Freedom & Security

Moldova, Published on: 15 June 2020

Protestele antirasiste continuă și se extind și în Europa. Zeci de oameni, inclusiv şase poliţişti, au fost răniţi, iar peste o sută de persoane au fost arestate. În Statele Unite, manifestațiile devin și mai intense după ce în Atlanta un afro-american a fost împuşcat de poliţişti.


Opposition movement: We demand that EU countries react to ongoing processes in Armenia

Civil Society & Local Authorities, Justice Freedom & Security

Armenia, Published on: 14 June 2020


EU supports Azerbaijan's integration to green economy - FAO

Economy and trade

Azerbaijan, Published on: 14 June 2020

By Trend

The project on strengthening consulting services in the field of agriculture in Azerbaijan, funded by the EU, is designed for 26 months, Melek Chakmak, Head of the FAO Partnership and Liaison Office in Azerbaijan, told http://www.trend.az/" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; background-color: transparent; text-decoration: none; position: relative; padding: 0px 3px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-...