Welcome to EU NEIGHBOURS News

'EU NEIGHBOURS News' aggregates articles about the European Union and its Eastern Partners from selected media in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine.

You can search articles by country, date and topic using the search tool below.
Content is presented in the original language. You can automatically translate the articles in the language of your choice by using the Google translate function on the top right of this page.

Берлін продовжить до кінця літа застереження щодо поїздок до країн за межами ЄС, в тому числі – до України

Mobility and migration, Transport

Ukraine, Published on: 10 June 2020

Федеральний уряд Німеччини має намір подовжити до кінця серпня дію застереження стосовно поїздок до понад 160 держав світу, що не входять до складу Європейського Союзу.

Як повідомляє DW, винятки для певних держав можуть робитися у тому випадку, якщо вони відповідатимуть низці критеріїв та якщо вони демонструють взяття під контроль ситуацію з поширенням коронавірусу.

Крім того, жителям Німеччини буде настійливо рекомендовано й надалі відмовлятися від круїзних по...


Украина и Дания могут нарастить товарооборот до 1 млрд долларов в год

Economy and trade

Ukraine, Published on: 09 June 2020

Украина и Дания, которая зимой выразила поддержку нашему государству, имеют все шансы нарастить ежегодный товарооборот до 1 миллиарда долларов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в ходе встречи с новым послом Королевства Дания в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном по случаю вручения копий...


Кулеба та віце-президент ЄК обговорили участь України в водневих ініціативах та «зеленій угоді»

Energy

Ukraine, Published on: 09 June 2020

̳í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè Äìèòðî Êóëåáà ïðîâ³â òåëåôîííó ðîçìîâó ç âèêîíàâ÷èì â³öåïðåçèäåíòîì ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ (ªÊ) Ôðàíñîì Ò³ììåðìàíñîì, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ñòîðîíè îáãîâîðèëè ó÷àñòü Óêðà¿íè ó ðåàë³çàö³¿ ªâðîïåéñüêî¿ çåëåíî¿ óãîäè òà ïîäàëüøó ³íòåãðàö³þ íàøî¿ äåðæàâè â åíåðãåòè÷íèé ðèíîê ªÑ.

ßê ïîâ³äîìëÿº ïðåññëóæáà ÌÇÑ Óêðà¿íè, Êóëåáà çàïåâíèâ ó ï³äòðèìö³ Óêðà¿íîþ êóðñó ªÑ íà äîñÿãíåííÿ êë³ìàòè÷íî-íåéòðàëüíî¿ åêîíîì³êè äî 2050 ðîêó òà â³äçíà÷èâ, ùî ªâðîïåéñüêà çåëåíà óãîäà...


CoE supporting Georgian prison system to combat Covid-19 pandemic

Justice Freedom & Security

Georgia, Published on: 09 June 2020

The Council of Europe (CoE) has donated protective materials to Georgia and four member states — Armenia, Moldova, Montenegro and North Macedonia — in response to the emergency of the Covid-19 pandemic and to the need to provide urgent support to prisoners and prison staff.

In Georgia the donations include 6,500 face masks, 2.500 face shields and 500 liters of hand sanitiser and antiseptic liquid, 5,000 disposable plastic shoe covers and 3,000 medical disposable head covers.

...


For a united, resilient and sovereign Europe

Political Dialogue

Armenia, Published on: 09 June 2020

HRVP Josep Borrell and the Commissioner for the Internal Market Thierry Breton publish an article in several European media on the EU’s reaction to the Coronavirus crisis and the lessons learned “For a united, resilient and sovereign Europe”.

Beyond the health tragedy, the Coronavirus crisis will have an accelerating effect on the major trends at work on our planet. It invites us to take a fresh look at the world, and at Europe’s place in the world. It forcefully revives the central...


State Security Service: hot line activated, int’t partners informed of abduction of 3 Georgian citizens by occupation forces

Justice Freedom & Security, Gender issues

Georgia, Published on: 09 June 2020

The Georgian State Security Service says that the hot line has been activated and the country’s international partners have been informed regarding the abduction of three Georgian citizens by the Russian-controlled occupation forces on June 6 near occupied Abkhazia. 

The agency says that the European Union Monitoring mission and the co-chairs of the Geneva International Discussions have been informed instantly. 

The individuals were abducted near the village of Pakhulani,...


Україна та Польща створили єдину віртуальну точку з'єднання ГТС

Political Dialogue

Ukraine, Published on: 09 June 2020

Про це повідомила пресслужба вітчизняного Оператора газотранспортеної системи (ГТС).

“Вона передбачає об'єднання двох існуючих точок міждержавного з'єднання - Дроздовичі та Германовичі - в єдину віртуальну точку з'єднання двох систем ВТЗ-Україна-Польща, яка набирає чинності з 1 липня 2020 року”, - повідомили в компанії.

Там зазначили, що таке об'єднання є однією з вимог, передбачених мережевим кодексом ЄС з розподілу потужності. Для України та Польщі воно стало можливим лише у...


Preventing COVID-19: Council of Europe supports prison systems in Armenia, Georgia, Moldova, Montenegro and North Macedonia

Justice Freedom & Security

Armenia, Published on: 09 June 2020

In response to the emergency of COVID-19 pandemic and to the need of providing urgent support to inmates and prison staff, in the context of it cooperation programmes, the Council of Europe has donated protective materials to five member States – Armenia, Georgia, Moldova, Montenegro and North Macedonia.

In Armenia, donations included 50 medical uniforms; 8,000 disposable gloves; 100 glasses; 260 respiratory masks; 5,000 disposable masks; 2 oxygen generators; 5 portable saturometers;...


The regional economyis forecast to contract by 4.7%, with recessions in nearly all countries. Europe and Central Asia

Economy and trade

Armenia, Published on: 09 June 2020

Recent developments: The COVID-19 pandemic has adversely affected Europe and Central Asia through the collapse in global commodity prices, disruptions to global and regional supply chains, and heightened risk aversion in financial markets. The widening of domestic outbreaks of the virus has steepened the decline in domestic demand, exacerbated supply disruptions, and brought much activity to a halt.

Economies in the region have experienced substantial flight-to-safety outflows and a...


У ЄС пообіцяли допомогти Україні з реформою вугільної галузі

Economy and trade

Ukraine, Published on: 09 June 2020

Європейський Союз готовий підтримати Україну в реформі вугільної галузі


Україна слідом за Європою страждає від безробіття, – ЗМІ

Political Dialogue

Ukraine, Published on: 09 June 2020

Безробіття – загальносвітовий тренд, повідомляє 24 канал.

До слова Безробіття буде тривалим, українці можуть вийти на протести – ЗМІ

"Відчула це (безробіття – ред.) І Європа, яка є найбільшим імпортером українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати свій штат і звільняти, зокрема, українських працівників", говориться в матеріалі.

Так, близько 30% українців у Польщі втратили роботу через пандемію. Про це розповів президент...


Consiliul Europei va supraveghea executarea hotărârii CtEDO privind asistenţa medicală şi condiţiile precare de detenţie

Justice Freedom & Security

Moldova, Published on: 08 June 2020

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a decis să continue supravegherea modului în care este executată hotărârea CtEDO privind asistenţa medicală şi condiţiile precare de detenţie din Republica Moldova, relatează Mesager.

Global Economic Prospects: Europe and Central Asia

Economy and trade

Armenia, Published on: 08 June 2020

Recent Developments

The COVID-19 pandemic has adversely affected Europe and Central Asia through the collapse in global commodity prices, disruptions to global and regional supply chains, and heightened risk aversion in financial markets. The widening of domestic outbreaks of the virus has steepened the decline in domestic demand, exacerbated supply disruptions, and brought much activity to a halt.

Economies in the region have experienced substantial flight-to-safety outflows...


Council approves EU development aid targets for 2020 in a report to the European Council

Political Dialogue

Armenia, Published on: 08 June 2020

The Council today adopted conclusions on the EU development aid targets for 2020 in the form of the tenth annual report to the European Council.

The report analyses trends with regard to commitments and delivery on the EU’s official development assistance (ODA). The EU’s development assistance continues to play a crucial role in the overall financing available to the EU to help partner countries achieve the Sustainable Development Goals.

In its report, the Council notes that in...


Avropa Şurası hər zaman Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqe nümayiş etdirib

Political Dialogue

Azerbaijan, Published on: 08 June 2020

Bakı, 8 iyun, Səadət Hakıyeva, AZƏRTAC

Avropa Şurası hər zaman Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqe nümayiş etdirib. AŞPA-da olan riyakarlığa isə dünyanın heç bir beynəlxalq platformasında rast gəlinmir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev həmin qurumların ölkəmizə qarşı ədalətsiz və qərəzli mövqeyi ilə bağlı Tərtər Olimpiya İdman Kompleksinin açılışındakı nitqində ətraflı danışdı və ictimaiyyətə mesajlar verdi.

Bu sözləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Milli Məclisin...


Ex-MP's open letter to US ambassador and EU delegation head to Armenia

Civil Society & Local Authorities, Political Dialogue

Armenia, Published on: 07 June 2020


ЕС выделит Молдове €5 млн на поддержку правительства для реализации соглашения об ассоциации

Political Dialogue

Moldova, Published on: 05 June 2020

ЕС выделит Молдове €5 млн, чтобы поддержать правительство в процессе реализации соглашения об ассоциации. Об этом 5 июня сообщил посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко во время встречи с премьер-министром Ионом Кику, передает пресс-служба кабмина. Как сообщили в правительстве, Михалко и Кику встретились, чтобы обсудить экономическую и эпидемиологическую ситуации в Молдове. Также в рамках встречи стороны обсудили прогресс молдавских властей в процессе реализации соглашения об ассоциации с ЕС...