Welcome to EU NEIGHBOURS News

'EU NEIGHBOURS News' aggregates articles about the European Union and its Eastern Partners from selected media in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine.

You can search articles by country, date and topic using the search tool below.
Content is presented in the original language. You can automatically translate the articles in the language of your choice by using the Google translate function on the top right of this page.

School for Local Democracy opens in Armenia, with US assistance

Civil Society & Local Authorities

Armenia, Published on: 19 April 2019


Ցանկություն կա 7-18 տարեկան երեխաների բուժօգնությունն ընդգրկել պետական պատվերի մեջ. Արսեն Թորոսյան

Health

Armenia, Published on: 19 April 2019

Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Տանյա Ռադոչային:

Քննարկվել են երեխաների առողջության մարտահրավերներն ու առաջնահերությունները, ինչպես նաև հետագա համագործակցության ոլորտները: Վերջիններս ներկայացրել են ինչպես իրենց տարեկան աշխատանքային պլանը, այնպես էլ երկարաժամկետ ռազմավարության տեսլականը:

Տիկին Ռադոչան կարևորել է երեխաների, մասնավորապես նորածինների բուժօգնության մատչելիության ու որակի հար...


Բազմաֆունկցիոնալ և տարանջատված ֆունկցիաներով հակակոռուպցիոն մարմիններ. նկատառումներ հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի առնչությամբ

Political Dialogue

Armenia, Published on: 19 April 2019

Հանրային քաղաքականության սույն համառոտագրում ուսումնասիրվում են հակակոռուպցիոն մարմինների (ՀԿՄ-ներ) երկու տարբեր մոդելների զարգացման միտումները, ուժեղ և թույլ կողմերը, ինչպես նաև արդյունավետ ՀԿՄ-ների գործունեության սկզբունքները:


EU Ambassador: We Europeans understand each other thanks to common cultural values

Culture and Media, Political Dialogue

Armenia, Published on: 17 April 2019


EU intends to introduce tariffs on US goods

Economy and trade

Armenia, Published on: 17 April 2019


EU will never recognize Israel's sovereignty over Golan Heights

Political Dialogue

Armenia, Published on: 16 April 2019


Tusk urges EU member states to take part in Notre Dame restoration

Culture and Media

Armenia, Published on: 16 April 2019


EU calls for resumption of Israeli-Palestinian peace talks

Political Dialogue

Armenia, Published on: 15 April 2019


EU member states approve contentious copyright reform

Information Society, Justice Freedom & Security

Armenia, Published on: 15 April 2019


EU supports women entrepreneurship in Armenia

Economy and trade, Gender issues

Armenia, Published on: 15 April 2019

On 11 April, Head of the EU Delegation to Armenia Piotr Świtalski opened the 5th Women’s Club, established in the country with help of the EU-funded ‘Support to SME Development in Armenia’ (SMEDA) project. The project also helped establish the “WE Clubs” platform – the leading module of the Women Entrepreneurship initiative, which aims to …


EU gives green light to start negotiations with US

Political Dialogue

Armenia, Published on: 15 April 2019


EU still following up INSTEX

Political Dialogue

Armenia, Published on: 14 April 2019


Poland's ruling party says 'no' to euro

Economy and trade

Armenia, Published on: 13 April 2019


Europe ready to assist Armenia in future reforms

Political Dialogue

Armenia, Published on: 13 April 2019


MP: EU can speed up pace of Armenia reforms, increase the amount

Economy and trade

Armenia, Published on: 12 April 2019


Nikol Pashinyan attends inauguration of The Velvet Revolution of Armenia photographic exhibition at Palais de l’Europe: video

Culture and Media

Armenia, Published on: 12 April 2019

Prime Minister Nikol Pashinyan is in Strasbourg on a working visit. On April 11, Nikol Pashinyan attended the inauguration of “The Velvet Revolution of Armenia” photographic exhibition at the Palais de l’Europe. The exhibition was inaugurated by Prime Minister Nikol Pashinyan, Secretary General of the Council of Europe Thorbjørn Jagland and PACE President Liliane Maury …