Welcome to EU NEIGHBOURS News

'EU NEIGHBOURS News' aggregates articles about the European Union and its Eastern Partners from selected media in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine.

You can search articles by country, date and topic using the search tool below.
Content is presented in the original language. You can automatically translate the articles in the language of your choice by using the Google translate function on the top right of this page.

https://news.am/rus/news/461377.html

Economy and trade, Political Dialogue

Armenia, Published on: 12 July 2018


https://news.am/eng/news/461328.html

Political Dialogue

Armenia, Published on: 12 July 2018


https://news.am/eng/news/461295.html

Political Dialogue

Armenia, Published on: 12 July 2018


https://news.am/rus/news/461266.html

Civil Society & Local Authorities

Armenia, Published on: 12 July 2018


https://news.am/eng/news/461199.html

Political Dialogue

Armenia, Published on: 11 July 2018


http://hetq.am/arm/news/91204/

Culture and Media

Armenia, Published on: 11 July 2018

Խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջանում քննարկման ներկայացվեց «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև մշակութային և
ստեղծագործ ոլորտների համար Միության «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրին Հայաստանի
Հանրապետության մասնակցության վերաբերյալ» փոխըմբռնման հուշագիրը վավերացնելու
մասին որոշումը։


https://news.am/rus/news/461149.html

Culture and Media

Armenia, Published on: 11 July 2018


https://news.am/rus/news/461125.html

Civil Society & Local Authorities, Economy and trade

Armenia, Published on: 11 July 2018


https://news.am/eng/news/461011.html

Justice Freedom & Security, Political Dialogue

Armenia, Published on: 10 July 2018


https://news.am/eng/news/460982.html

Economy and trade

Armenia, Published on: 10 July 2018


https://news.am/rus/news/460884.html

Civil Society & Local Authorities

Armenia, Published on: 10 July 2018


https://www.aravot.am/2018/07/10/969484/

Civil Society & Local Authorities

Armenia, Published on: 10 July 2018

Չարաշահումների բացահայտումը եւ գողացված գումարները պետությանը վերադարձնելն անշուշտ ողջունելի է։ Բայց դա չպետք է արվի տնտեսությանը վնասելու ճանապարհով։ Կառավարության վարքագիծը մի կողմից լարվածության մեջ է պահում տնտեսությանը, մյուս կողմից՝ օր օրի խորացնում է անորոշությունները։


https://news.am/rus/news/460813.html

Economy and trade

Armenia, Published on: 09 July 2018


https://news.am/eng/news/460513.html

Political Dialogue

Armenia, Published on: 07 July 2018


https://news.am/rus/news/460442.html

Economy and trade

Armenia, Published on: 07 July 2018


https://news.am/rus/news/460522.html

Political Dialogue

Armenia, Published on: 07 July 2018


https://news.am/rus/news/460513.html

Political Dialogue

Armenia, Published on: 07 July 2018


https://news.am/eng/news/460458.html

Economy and trade

Armenia, Published on: 06 July 2018


http://www.aravot-en.am/2018/07/06/215291/

Political Dialogue

Armenia, Published on: 06 July 2018

On 4 July, Members of the European Parliament (MEPs) gave their consent to the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), paving the way for deeper cooperation between the EU and Armenia in different sectors. The negotiations on CEPA were …


https://news.am/eng/news/460232.html

Economy and trade

Armenia, Published on: 05 July 2018